AKČNÍ SET: HOTJET ONE A HYDROBOX | HOTJET - Tepelná čerpadla


Tepelné čerpadla Hotjet šetří, topí i chladí

Úvod > Aktuality > AKČNÍ SET: HOTJET ONE A HYDROBOX

AKČNÍ SET: HOTJET ONE A HYDROBOX

HOTJET ONE A HYDROBOX 
Český výrobce tepelných čerpadel nabízí časově omezenou akci na sety tepelných čerpadel vzduch-voda HOTJET ONE s vnitřní jednotkou HYDROBOX obsahující veškeré prvky pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody. Akce platí pro zaslané objednávky do 30.6.2015.

Akční Tepelné čerpadlo HOTJET ONE (vzduch–voda) efektivně vytápí rodinné domy i komerční a průmyslové objekty. Kompaktní jednotky v akčním setu jsou určeny pro venkovní instalaci, vnitřní jednotka  HYDROBOX obsahuje regulaci, ovládací panel, venkovní čidlo, ohřev teplé užitkové vody průtokovým způsobem, vyrovnávací zásobník, rozvaděč a doplňkový zdroj pro topení a ohřev teplé užitkové vody.

Spolehlivá tepelná čerpadla od českého výrobce mají vysoký topný faktor, velmi tichý chod i zajímavou cenu. Mezi další přednosti patří špičková regulace Siemens, jednoduchá montáž, ovládání přes webserver, vysoká odolnost aj.

HOTJET ONE A HYDROBOX– VAŠE DOKONALÉ SPOJENÍ

Tepelné čerpadlo obsahuje:

 • Vysoce úsporný ventilátor s možností řízení otáček
 • Komfortní prostorový ovládací panel
 • Venkovní čidlo ekvitermní regulace
Vnitřní jednotka obsahuje:
 • Ohřev TUV v nejmodernější elektronicky řízené výměníkové stanici (k ohřevu TUV dochází průtokovým způsobem v nerezovém výměníku)
 • Vyrovnávací zásobník pro topný systém
 • Doplňkový zdroj pro topení a TUV
 • Rozvaděč s kompletní regulací Siemens RVS21 

Za příplatek:

 • Bezdrátový ovladač QAA78 cena   2.100 Kč
 • Záruka 5 let (záruka + webserver + softstarter) cena   9.900 Kč
 • Záruka 10 let (záruka + webserver + softstarter) cena 12.900 Kč 

Tabulka č.1 Rozdělení Hydroboxu dle verze

Verze               Topná voda pro TUV   Vyrovnávací zásobník

Hydrobox 300              220 l                                  80 l

Hydrobox 500              370 l                                  130 l 

Tabulka č.2 Energetické parametry

Model                                            8 ONE                          15 ONE

Výkonová data                          Tepelný výkon / Příkon / Topný faktor

A7/W35                                    10,19 / 2,48 / 4,10       13,39 / 3,20 / 4,13

A2/W35                                    8,43 / 2,48 / 3,40         10,74 / 3,14 / 3,42

Tabulka č.3 Ceník akčních setů

Model                                                  Cena                Akce                Dotace NZÚ

HOTJET 8 ONE s Hydrobox 300          170 570,-         137 376,-         - až 66 000,-

HOTJET 15 ONE s Hydrobox 300        175 570,-         144 466,-         - až 66 000,-

HOTJET 8 ONE s Hydrobox 500          177 590,-         146 057,-         - až 66 000,-

HOTJET 15 ONE s Hydrobox 500        182 590,-         153 147,-         - až 66 000,-

Akce platí do 30.6.2015, uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

 HOTJET ONE A HYDOBOX

Dotační program Nová zelená úsporám 2015

Od 1.4.2015 můžete získat dotaci na instalaci tepelného čerpadla 60.000,- až 110.000 Kč. Na akční set HOTJET ONE a HYDROBOX lze získat dotaci při splnění podmínek NZÚ až 60 000 Kč (pozn. Moravskoslezský a Ústecký kraj až 66 000 Kč). Dále získáte navíc dotaci na zpracování dokumentace ve výši až 5.000 Kč. Energetické parametry tepelných čerpadel HOTJET splňují přísné podmínky dotačního programu Nová zelená úsporám.

Pro získání dotace na tepelné čerpadlo v oblasti C.2  musíte splnit tato tři kritéria:

 • Váš hlavní zdroj tepla na vytápění budovy je elektrický kotel nebo kotel na spalování černého uhlí, hnědého uhlí, uhelných briket, koksu či mazutu a dle norem nedosahuje parametrů pro 3.emisní třídu.
 • Měrná spotřeba tepla vašeho domu musí být do 150kWh/m2 za rok. To platí tehdy, pokud současně nežádáte o dotaci na zateplení domu (oblast C.1).
 • Budova, na kterou je poskytnuta podpora, musí splňovat definici rodinného domu po celou dobu udržitelnosti. Rodinný dům je stavba pro bydlení, ve které dle § 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena a užívána, v níž jsou nejvýše tři samostatné byty a má nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví. Za rodinný dům je pro účely programu považován také bytový dům, v němž jsou nejvýše tři samostatné byty a obytná část zemědělské usedlosti (statku), která splňuje definici pro byt.

Pro získání dotací je třeba zpracovat dokumentaci a zde vám můžeme ušetřit čas a peníze. Hotjet nabízí kompletní servis kolem vyřízení dotací na tepelná čerpadla.

Dotační servis: 

1. Úvodní konzultace – prověření možnosti získaní dotace

2. Zpracování projektu pro instalaci

3. Zpracování energetického posudku vč. průkazu energetické náročnosti budovy

4. Vyplnění všech formulářů a žádostí

Co potřebujeme od vás:

1. fotografii objektu

2. pro zpracování energetického posudku: půdorysy a řezy domu (můžete je získat na stavebním úřadě)

3. pro vypracování projektu:

            - Informace o topném systému (typ kotle, typ radiátorů, informace kde jsou radiátory a podlahový systém)

            - Informace o ohřevu TUV (typ bojleru, objem, druh ohřevu) 

V případě, že některé podklady chybí a budou se muset zpracovat např. se zaměřením, bude cena spočítána individuálně. 

Spěchejte, poslední žádosti se budou přijímat 31.10.2015, pokud nebude vyčerpán balík peněz dříve.

Informace o jednotlivých čerpadlech HOTJET, o jejich cenách a o tom, jak velkou dotaci dostanete se nejlépe dozvíte na webu společnosti ZDE.

POKUD MÁTE ZÁJEM O ZASLÁNÍ NEZÁVAZNÉ CENOVÉ NABÍDKY ZDARMA, VYPLŇTE APLIKAČNÍ DOTAZNÍK ZDE 

Archiv »Jazyk: CZ | SK | EN | RU | DE
Další volby:
Úvod | Mapa stránek |