DOTACE NZÚ prodlouženy do 31.12. | HOTJET - Tepelná čerpadla


Tepelné čerpadla Hotjet šetří, topí i chladí

Úvod > Aktuality > DOTACE NZÚ prodlouženy do 31.12.

DOTACE NZÚ prodlouženy do 31.12.

 
Ministerstvo životního prostředí prodlužuje termín podání žádostí do programu Nová zelená úsporám do konce letošního roku, tj. do 31. 12. 2014 do 12.00 hodin. Rozhodnutí prodloužit termín padlo na základě průzkumu mezi odbornou veřejností. V posledním týdnu navíc Státní fond životního prostředí ČR, který žádosti administruje, eviduje vysoký zájem ze strany žadatelů. Za poslední týden SFŽP přijal žádosti v hodnotě 53 milionů Kč.

„Příjem žádostí o dotaci z programu Nová zelená úsporám se prodlužuje až do konce tohoto roku. Poptávka po zpracování energetických posudků výrazně převyšuje aktuální kapacity zpracovatelů. Stavební sezóna ještě neskončila a my chceme vyjít vstříc co nejvíce zájemcům o dotace na energeticky úsporné bydlení," uvedl ministr životního prostředí Richard Brabec.

Prodloužením termínu reaguje ministerstvo i diskuze s odborníky z aliance Šance pro budovy nebo např. ze Svazu podnikatelů ve stavebnictví. „Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR tento krok samozřejmě vítá – na pracovních jednáních vždy doporučoval prodloužení programu jako jednu z možností, jak snižovat energetickou náročnost v oblasti bytové výstavby v České republice. Jako zástupce stavebních firem jsme také rádi, že vláda podpoří zejména středně velké a malé stavební firmy, které dostanou příležitost pro realizaci projektů v rámci Nová zelená úsporám," hodnotí krok ministerstva generální ředitel Svazu Miloslav Mašek.

Státní fond životního prostředí v posledním týdnu přijal 264 žádostí za 53 milionů korun. V programu je k 20. 10. registrováno 2 762 žádostí s požadovanou alokací 534 mil. korun. Zbývající prostředky z aktuální alokace 1, 9 mld. korun budou převedeny do příštího roku. Ministerstvo životního prostředí aktuálně vyjednává s MMR na rozšíření programu také o bytové domy. „Naším cílem je vytvoření stabilního a dlouhodobého programu na podporu energeticky úsporného bydlení. Počítáme tak s další výzvou v průběhu příštího roku, kdy do programu vstoupí i bytové domy," uzavírá ministr Brabec.

Majitelé rodinných domů mohou získat až 55% podporu na zateplení rodinného domu. Na nové ekologické zdroje mohou dostat dokonce 75% dotaci. Čím víc způsobů úspory energií žadatel provede, tím vyšší podporu získá. Zároveň může dosáhnout i na jednorázový finanční bonus, a to kombinací vybraných opatření. Nově lze získat také příspěvek na pořízení solárních systémů pro rodinné domy. Finance získají opatření, která byla zahájena po 1. 1. 2013.

zdroj: www.novazelenausporam.cz

Veškeré informace  o dotacích na tepelné čerpadlo HOTJET najdete ZDE , dotazy můžete řešit na telefoním čísle 777 427 427  v po-pá 7:30-16:00 nebo pište na email: info@hotjet.cz.

 

VÝŠE DOTACE NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM VE VÝZVA 2014 MAX. MÍRA PODPORY MAX. VÝŠE PODPORY
VÝMĚNA ZDROJE SOUČASNĚ SE ZATEPLENÍM
VZDUCH-VODA 75 % 75 000,-
ZEMĚ-VODA nebo VODA-VODA 75 % 100 000,-
VÝMĚNA ZDROJE BEZ ZATEPLENÍ
VZDUCH-VODA 55 % 60 000,-
ZEMĚ-VODA nebo VODA-VODA 55 % 80 000,-
MORAVSKOSLEZSKÝ A ÚSTECKÝ KRAJ - VÝMĚNA ZDROJE SOUČASNĚ SE ZATEPLENÍM
VZDUCH-VODA 82,5 % 82 500,-
ZEMĚ-VODA nebo VODA-VODA 82,5 % 110 000,-
MORAVSKOSLEZSKÝ A ÚSTECKY KRAJ - VÝMĚNA ZDROJE BEZ ZATEPLENÍ
VZDUCH-VODA 60,5 % 66 000,-
ZEMĚ-VODA nebo VODA-VODA 60,5 % 88 000,-
SOLÁRNÍ SYSTÉM PRO PŘÍPRAVU TEPLÉ VODY
SOLARNÍ SYSTÉM PRO PŘÍPRAVU TEPLÉ VODY 40 % 35 000,-
SOLARNÍ SYSTÉM PRO PŘÍPRAVU TEPLÉ VODY A PŘITÁPĚNÍ 40 % 50 000,-
PROJEKTY A BONUSY
ZPRACOVÁNÍ POSUDKU PRO ZÁMĚNU ZDROJE 100 % 5 000,-
KOMBINACE OPATŘENÍ ZEMĚ-VODA + SOLÁRNÍ SYSTÉM 100 % 10 000,-
KOMBINACE OPATŘENÍ ZATEPLENÍ + SOLÁRNÍ SYSTÉM 100 % 10 000,-

Žádost o dotaci je nutné podat do do 31. prosince 2014, 12 hodin nebo do vyčerpání prostředků. Vyhrazeno je 1,9 miliardy Kč.

Základní otázky a odpovědi pro zájemce o dotaci na tepelné čerpadlo

Kdo mi poradí?

Proškolení zaměstnanci obchodního oddělení společnosti Hotjet Vám doporučí osvědčené partnerské firmy z vašeho okolí, které mají zkušenosti z četných realizací instalací tepelných čerpadel a se zajištěním dotací z programu "Nová zelená úsporám".

Pište, volejte nebo nás nejlépe navštivte.

e-mail: info@hotjet.cz
telefon: 777 427 427
kontaktní formulář klikněte zde
Navštivte nás na adrese: Průmyslová 966/21, Bolatice, 747 24

Kdo může žádat o dotaci?

Ten kdo provozuje kotel na tuhá fosilní paliva nebo mazut (kapalná fosilní paliva).

Na jaké tepelné čerpadlo HOTJET můžu dostat dotaci?

HOTJET ONE - vzduch/voda, HOTJET W - země-voda, voda-voda
Aktuální výpis registrovaných výrobků HOTJET

Kdo mi může tepelné čerpadlo instalovat?

Montážní firma, jež absolvovala proškolení a je držitelem certifikátu k montážím našich tepelných čerpadel, a je zapsána v „Seznamu odborných dodavatelů". HOTJET Vám jako výrobce doporučí osvědčené montážní firmy ve vašem okolí.

Jaké jsou podmínky pro získání dotace?

Podporu lze čerpat pouze na rodinné domy, jejichž celková vnitřní podlahová plocha po realizaci podporovaných opatření nepřesáhne 350 m2. Maximální úhrnná výše podpory pro jeden subjekt je stanovena na 10 mil. Kč za celou dobu trvání programu. Podpora bude poskytnuta pouze na opatření, která byla zahájena po 1. lednu 2013.

Pokud současně nežádáte o dotaci na zateplení, musí mít Váš rodinný dům měrnou potřebu tepla 150 kWh/m2. Je nutné ekologicky zlikvidovat původní kotel na fosilní paliva. Tato likvidace se prokazuje čestným prohlášením žadatele.

Systém s tepelným čerpadlem musí být vždy doplněn o akumulační nádobu s topnou vodou, která má minimální objem 15 litrů/1 kW výkonu tepelného čerpadla. Pokud budete instalovat např. tepelné čerpadlo o výkonu 10 kW musí se instalovat současně i akumulační nádoba o objemu minimálně 150 litrů.

K žádosti o poskytnutí dotace se přikládá odborný posudek, z něhož je patrný rozsah a způsob provedení podporovaného opatření, a také to, že toto opatření splňuje podmínky stanovené Programem. Odborný posudek je zároveň podkladem pro výpočet podpory. Odborný posudek má dvě části - energetický posudek a projekt.

Kdo zpracovává energetický posudek?

Energetický posudek může zpracovávat pouze energetický specialista oprávněný provádět a zpracovávat energetický audit, průkazy energetické náročnosti budov. Naše partnerské firmy jsou schopny poradit s výběrem vhodného specialisty z vašeho okolí.

Seznam energetických specialistů je k dispozici na stránkách MPO

Minimální rozsah energetického posudku

Kdo zpracovává projekt?

Projekt může zpracovávat pouze autorizovaný technik, inženýr nebo architekt s autorizací podle zákona o výkonu povolání autorizovaných architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Naše partnerské firmy jsou schopny poradit s výběrem vhodného projektanta z vašeho okolí.

Minimální rozsah projektové dokumentace

Co všechno dotace zahrnuje?

Dotace se vztahuje na kompletní dodání a montáž tepelného čerpadla i s přípravou ohřevu užitkové vody (vody na mytí apod.) Tedy na kompletní kotelnu (strojovnu).

Zvýhodněné dotace pro Moravskoslezský a Ústecký kraj

Majitelé rodinných domů v Ústeckém a Moravskoslezském kraji mají vzhledem k vysokému zatížení ovzduší emisemi oproti ostatním krajům o 10 % vyšší podporu. Nevztahuje se na posudek, dozor, měření vzduchotěsnosti a dotační bonus.

Proč je dotace nižší na tepelné čerpadlo vzduch-voda než na země-voda, voda-voda?

Dotace na tepelné čerpadlo vzduch-voda je nižší, protože tato mají oproti ostatím systémům nižší topný faktor, ale také nižší pořizovací náklady. Úspory jsou sice nižší, vyváží je však nižší pořizovací náklady. Doporučujeme vám proto každou instalaci individuálně posoudit a poradit se s odborníkem. Společnost HOTJET vyrábí všechny systémy tepelných čerpadel vzduch-voda, země-voda i voda-voda.

Specialisté společnosti Hotjet CZ s.r.o. jsou připraveni být vám nápomocni jak s výběrem vhodného produktu pro vytápění, popř. pro chlazení, tak s podklady potřebnými pro vyřízení dotace.

Archiv »Jazyk: CZ | SK | EN | RU | DE
Další volby:
Úvod | Mapa stránek |