Zkouška profesní kvalifikace u nás! | HOTJET - Tepelná čerpadla


Tepelné čerpadla Hotjet šetří, topí i chladí

Úvod > Aktuality > Zkouška profesní kvalifikace u nás!

Zkouška profesní kvalifikace u nás!

Naše společnost HOTJET CZ s.r.o. se stala autorizovanou osobou, oprávněnou vydávat osvědčení o profesní kvalifikaci dle zákona 406/2000 Sb.

Od 17. července 2015 se naše společnost HOTJET CZ s.r.o. stala autorizovanou osobou podle požadavků Ministerstva průmyslu a obchodu a Národního systému kvalifikací. Jsme oprávnění vydávat osvědčení pro obor:

Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů.

Více informací naleznete v Národní soustavě kvalifikací.

Nejbližší termín zkoušky:

Bude určen v nejbližších dnech podle zájmu. Zkoušky probíhají v sídle firmy v Bolaticích, Průmyslová 966/21

(registrace účastníků probíhá obvykle od 8:30 do 9:00 hod - nutno předložit OP)

Průběh a podmínky zkoušky:

Pro kontrolu účastníků je nezbytné předložit k nahlédnutí občanský průkaz účastníka zkoušky a doklad dokazující nejvyšší dosažené vzdělání. Před zkouškou proběhne seznámení uchazeče s požadavky BOZP, PO a pracovištěm.

Samotná zkouška začíná písemným testem, který ověří teoretické znalosti. Písemný test trvá dvě hodiny. K úspěšnému zvládnutí testu je nutné zodpovědět správně alespoň 75 % otázek a současně mít v každé zkoušené oblasti alespoň nadpoloviční většinu. V čase, který je potřebný pro opravení testů, je účastníkům zkoušky poskytnut oběd. Po té následuje praktická a ústní část, kdy jsou uchazeči jednotlivě zkoušení ze svých znalostí přímo u funkčních tepelných čerpadel. V případě úspěšného absolvování dostanete po dokonání zkoušky certifikát.

Před zkouškou je vhodné se seznámit s platnými normami dané oblasti a s úkony, které souvisejí se zapojováním, servisem a bezpečnostním provozem tepelných soustav.

Cena a požadavky před zkouškou:

 

Cena za vykonání zkoušky 6.000­ Kč
(nutno uhradit na základě zálohové faktury alespoň tři dny před školením).

V objednávce uvádějte svou adresu bydliště, rodné číslo a místo narození. Objednávky zasílejte na obchod@hotjet.eu

Požadované, přípustné vzdělání před vykonáním zkoušky:

- střední odborné vzdělání s výučním listem v oboru 36-52-H/01 Instalatér, zaměření topenář, nebo v       oboru 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje, se specializací pro chladicí a klimatizační     techniku 

- nebo úplné střední odborné vzdělání s maturitou technického směru

- nebo vyšší odborné vzdělání technického směru

- nebo vysokoškolské vzdělání technického směru

- nebo osvědčení o získání profesní kvalifikace Topenář (36-004-H) na základě zákona         č.179/2006 Sb.,   o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 

Uchazeč je povinen před zahájením zkoušky své dosažené vzdělání prokázat. 

Případné dotazy Vám zodpovíme na telefonním čísle +420 777 427 427

Proč vykonat zkoušku právě u nás? 

  • získáte osvědčení o profesní kvalifikaci, platné po dobu 5ti let.
  • jsme jediná autorizovaná osoba dané profesní kvalifikace v Moravskoslezském kraji.
  • při odběru tří kusů tepelných čerpadel Vám bude vrácena shora uvedená částka za školení
    (3 000 Kč při odběru druhého tepelného čerpadla, 3 000 Kč u odběru třetího tepelného čerpadla). (Nutno nárokovat u dílčích objednávek)
  • v průběhu zkoušky je zajištěn oběd a občerstvení.

Pozn: Ceny jsou uváděny včetně DPH

CERTIFIKÁT AUTORIZOVANÁ OSOBA - Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systému ke stažení zde

Profesní zkoušky Foto: Písemný test - profesní kvalifikace 6.8.2015 

Zkouška profesní kvalifikace

Archiv »Jazyk: CZ | SK | EN | RU | DE
Další volby:
Úvod | Mapa stránek |