Úvod > O tepelných čerpadlech > Časté dotazy > Jaké jsou zásady dimenzování a podmínky instalace tepelného čerpadla?

O tepelných čerpadlech

Jaké jsou zásady dimenzování a podmínky instalace tepelného čerpadla?

Pro dimenzování je důležité znát spotřebu tepla a teplé užitkové vody a další podmínky:

Elektrická přípojka musí umožnit dostatečný příkon tepelného čerpadla.
Samozřejmě je vhodné provést zateplení objektu – pak stačí menší a levnější technologie.
Zvolit nejvhodnější z dostupných zdrojů nízkopotenciálního tepla.
Tepelná čerpadla není vhodné používat v drsných klimatických podmínkách, kde venkovní teploty klesají pod -15 °C (horské oblasti). Topná sezóna trvá 215–240 dní v roce, avšak počet mrazivých dnů s denním průměrem teplot pod -5°C je v roce 10 až 20. Tepelné čerpadlo se tedy nedimenzuje na plnou hodnotu tepelných ztrát objektu, ale zhruba na 50–75 %. V případech mrazu se pak dotápí bivalentním zdrojem. Tepelné čerpadlo pokryje v průběhu celé topné sezóny 80 až 95 % potřeby tepla.

Vrty pro tepelná čerpadla se dle Zákonu o vodách 254/2001 považují za vodní díla, proto je v případě jejich využití třeba získat povolení, které je vázano na vyjádření osoby s odbornou způsobilostí tj. hydrologa. Provádění vrtů v prvním a druhém ochranném pásmu lázní a minerálních vod je upravené zvláštními předpisy. Pro vrty do hloubky 100 m je třeba povolení vodohospodářského úřadu, pro větší hloubky pak ještě povolení báňského úřadu.
Při využití podzemní vody je podmínkou dostatečná vydatnost zdroje vody.
Při využití povrchových vod se platí poplatky správci toku, případně stočné.Jazyk: CZ | SK | EN | RU | DE
Další volby:
Úvod | Mapa stránek |