Zkouška profesní kvalifikace | HOTJET - Tepelná čerpadla


Tepelné čerpadla Hotjet šetří, topí i chladí

Úvod > O tepelných čerpadlech > Školící program > Zkouška profesní kvalifikace

O tepelných čerpadlech

Zkouška profesní kvalifikace

HOTJET CZ se stal autorizovanou osobou pro školení a zkoušení dle zákona č. 406/2000 Sb.

Instalujete tepelná čerpadla financované za podpory státního nebo evropského rozpočtu? Od 1. července 2015 je Vaší povinností mít profesní kvalifikací dle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií pro všechny montážníky, kteří montují dotované zdroje využívající obnovitelné zdrojé energie. Od 17. července 2015 se společnost HOTJET CZ stala autorizovanou osobou dle požadavků MPO a Národního systému kvalifikací. Nyní u nás můžete absolvovat profesní zkoušku instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systému. Osvědčení nelze získat pro firmu, platí pouze pro kvalifikované osoby.

Máte zájem o zkoušku?

V případě zájmu o absolvování zkoušky u autorizované osoby HOTJET CZ, s.r.o., jsou v nejbližším období stanovené termíny školení na 10. 2. 2016.

 

Montážní a servisní firmy si zde mohou v reálných podmínkách vyzkoušet uvedení do provozu, obsluhu a servis tepelných čerpadel. Prostory a technika v zázemí sídla HOTJET CZ slouží kromě montážníků i projektantům, kteří se seznámí s jednotlivými produkty při běžném provozu.

Průběh zkoušek a některá doporučení 

Seznámení uchazeče s pracovištěm a spožadavky BOZP a PO. Celodenní zkouška (9:00 - 15:00) z profesní kvalifikace je složena z písemného testu, praktického předvedení a ústní zkoušky.
U písemného testu je potřeba správně zodpovědět alespoň 75% otázek a současně v každé zkoušené oblasti uspět minimálně na 50%. Obecně se dá říci, že pokud má uchazeč dodstatečnou praxi v oboru a není vyloženým nováčkem, má vysoké předpoklady k úspěšnému absolvování kompletní zkoušky.

Příprava na zkoušku může spočívat např. v prostudování základních norem vztažených k příslušné kvalifikaci, seznámení se s nejčastějšími typy zapojení zdrojů do tepelné soustavy, vysvětlení standardních servisních úkonů
a v orientaci v bezpečnostních prvcích z hlediska správného provozu tepené soustavy.

U nás absolvovaním zkoušky z profesní kvalifikace získáte

 • OSVĚDČENÍ o profesní kvalifikaci na 5 let
 • ZDARMA oběd a občerstvení
 • Při objednávce druhého a třetího tepelného čerpadla HOTJET do 30.6.2016, bude vrácena stanovená částka za profesní kvalifikaci (druhé TČ 3 000 Kč, třetí TČ 3 000 Kč, pozn. včetně DPH). (Nutno nárokovat při dílčích objednávkách)
Cena
 • 6 000 Kč s DPH (Platba musí být uhrazena před termínem školení)*
* Každý účastník má za povinnost školení uhradit bankovním převodem na základě přijaté faktury nejpozději 3 pracovních dní před jeho konáním (za úhradu se považuje připsání penez na bankovní účet dle faktury). Na základě řádného uhrazení této faktury vzniká právo účasti na školení / zkoušce. V případě, že se účastník na termín nedostaví a není řádně omluven nejpozději 3 pracovních dní před jeho konáním, pak jako smluvní pokuta bude storno poplatek ve výši 1210,- Kč bez DPH za řádné neomluvenou neúčast na školení / zkoušce a organizátor školení je oprávněn si ji jednostranně započíst. Řádnou omluvou se rozumí: E-mailová zpráva na adresu obchod@hotjet.cz doručená nejpozději 3 dní před konáním školení.
Požadavky minimálního vzdělání
 • střední odborné vzdělání s výučním listem v oboru 36-52-H/01* Instalatér, zaměření topenář, nebo v oboru 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení, se specializací pro chladící a klimatizační techniku
 • nebo úplné střední vzdělání s maturitou technického směru
 • nebo vyšší odborné vzdělání technického směru
 • nebo vysokoškolské vzdělání technického směru
 • nebo osvědčení o získání profesní kvalifikace Topenář (36-004-H) na základě zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
* Číslo oboru 36-52-H/01 je platné nyní v minulosti se mohlo jednat o tyto obory
 • 0618 - přibliižně do roku 1980
 • 09-78-2 - přibližně do roku 1992
 • 36-78-2 - přibližně do roku 2004
 • 36-52-H/001 - přibližně do roku 2009 
Objednávky a dotazy na školení zasílejte na email obchod@hotjet.cz (do objednávky vepište datum narození, rodné číslo a trvalé bydliště).
V případě dotazu na školení volejte na tel. 777 427 427

CERTIFIKÁT AUTORIZOVANÁ OSOBA - Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systému ke stažení zde

Profesní zkoušky Foto: Písemný test - profesní kvalifikace 6.8.2015

Nová zelená úsporámSFŽPEUNSKMŽP

 
Jazyk: CZ | SK | EN | RU | DE
Další volby:
Úvod | Mapa stránek |