RVS21, RVS61 pro tepelná čerpadla | HOTJET - Tepelná čerpadla


Tepelné čerpadla Hotjet šetří, topí i chladí

Úvod > Regulace > Regulátory Siemens RVS > RVS21, RVS61 pro tepelná čerpadla

Regulace

RVS21, RVS61 pro tepelná čerpadla

Přehled regulace RVS

Od správně nastavené regulace očekáváte, že funguje aniž se o ni staráte. Vaším jediným úkolem je pak přidat nebo ubrat požadovanou teplotu v místnosti, přepnout druh provozu topného systému (pokud odjíždíte na dovolenou) nebo zapnout či vypnout ohřev užitkové vody. Úprava těchto funkcí je zcela jednoduchá.

 

Tepelné čerpadlo HOTJET je vybaveno buď standardním regulátorem Siemens RVS21 nebo obsáhlejším RVS61. Dodávaná regulace obsahuje korigovatelné softwarové algoritmy pro řízení.

 • všech provozních a bezpečnostních prvků tepelného čerpadla
 • ohřevu teplé užitkové vody (TUV)
 • bivalentního (doplňkový) zdroje ve 3 stupních
 • nabíjení a vybíjení akumulační nádrže
 • solárního systému (až 2 pole), až 3 spotřeby (AKU, TUV, bazén)
 • víceokruhového topného systému včetně směšovacích ventilů
 • 2 trubkového nebo 4 trubkový okruh chlazení
 • pasivního chlazení (platí pro systémy země-voda a voda-voda)

schema domku a topného systému

Výhodou jsou také tyto standardní funkce

Lze spojit až 16 systémů (tepelná čerpadla, plynové kotle, kotle na pevná paliva…) do kaskády.
Regulátor má vstup pro HDO.
Tepelné čerpadlo lze řídit různými druhy externích požadavků (požadavek 0–10 V, požadavek na teplotu, požadavek na chlad, požadavek na zapnutí…).

Bude-li potřeba řídit v kotelně více prvků, než jsou možnosti jednoho regulátoru, lze po sběrnici připojit další regulátory, případně i jiného typu (RVS46, RVS63), a řídit tak další prvky (kotle na tuhá paliva, plynové kotle, ale i až 80 směšovacích okruhů). 

Provedení dodávky regulace

elektro RVS hotjet wModely i, W, S

Můžete si vybrat ze dvou možností:

1) Regulátor je instalován uvnitř tepelného čerpadla v jeho rozvodnici.

2) Regulátor je instalován externě v rozvaděči RZ1, který si můžete nechat u nás vybavit dalšími prvky podle požadavků – silovým ovládáním bivalence, ohřevu TUV. S tepelným čerpadlem je rozvaděč propojen systémovím kabelovím svazkem.

rozvaděč RZ1Modely e, ASK

Regulace a silové ovládání tepelného čerpadla a dalších prvků kotelny je vždy v externím rozvaděči, který si můžete nechat u nás vybavit dalšími prvky podle požadavků – silovým ovládáním bivalence, ohřevu TUV. S tepelným čerpadlem je rozvaděč propojen systémovím kabelovím svazkem.

 

 

Srovnání regulátorů tepelných čerpadel RVS21 a RVS1


Tepelné čerpadlo

RVS21

RVS61

Řízení země-voda, voda-voda a vzduch-voda (včetně odmražování)

Jednostupňové nebo dvoustupňová tepelná čerpadla

1 stupeň

Detailní výpis stavu, servisních a chybových hlášení

Ovládání elektrické bivalence vřazené do potrubí (3 stupně)

Ovládání elektrické bivalence v bojleru TUV nebo akumulační nádrži

Sledování vysokého a nízkého tlaku, teploty plynu, přetížení kompresoru, sledu fází, výkyvy napájení

Ochrana proti častému spínání kompresoru

Úprava doby chodu v závislosti na přebytcích nebo deficitech tepla

Ochrana proti zamrznutí, odmražování

Vstup HDO

Bivalentně paralelní nebo alternativní provoz

Kaskáda více zdrojů, kaskáda různých zdrojů

Aktivní a pasivní chlazení

Solární regulace

1)

Distribuce tepla

1. směšovaný/čerpadlový okruh s týdenním programem

1)

2. směšovaný/čerpadlový okruh s týdenním programem

1)

1)

Volitelný čerpadlový okruh s týdenním programem

 

Program prázdniny

 

Protimrazová ochrana topeného systému

 

Chladící okruh

 

Jeden směšovaný/čerpadlový okruh s týdenním programem

1)

Program prázdniny

Dvoutrubkové nebo čtyřtrubkové zapojení

Kontrola rosného bodu

Ohřev TUV

Ohřev TUV s týdenním programem

Program legionella

Akumulační zásobník

 

 

Ekvitermní nabíjení

Nucené nabíjení - HDO, časový program

Blokování zdroje tepla

Společné vlastnosti

Sběrnice LPB pro zapojení do systému

Automatické přepínání léto/zima

Automatická identifikace čidel

Testy vstupů a výstupů (releový test), simulace venkovní teploty

Servisní a chybová hlášení

Zobrazování stavů jednotlivých částí schématu

Obnovení parametrů do původního nastavení

Multifunkční vstupy a výstupy

Rozšíření o bezdrátový přenos

Expanzní modul pro 2. směšovaný/čerpadlový okruh

Konektory pro připojení servisních nástrojů

1) Pomocí rozšiřujícího modulu AVS75

1. Příklad zapojení tepelného čerpadla s RVS

 • tepelné čerpadlo
 • bivalence elektrokotel
 • ohřev teplé užitkové vody přes externí výměník s dohřevem patronou v bojleru
 • jeden okruh topného systému
externí výměník 2

 

2. Příklad konfigurace s RVS61

 • tepelné čerpadlo
 • bivalence elektropatron v nádrži
 • ohřev teplé užitkové vody přes interní výměník s dohřevem patronou v bojleru
 • akumulační nádrž
 • jeden okruh topného systému
akumulační nádrž, TUV

 

 

3. Příklad konfigurace s RVS21

 • tepelné čerpadlo
 • bivalence elektrokotel
 • ohřev teplé užitkové vody přes interní výměník s dohřevem patronou v bojleru
 • dva nezávisle řízené okruhy topného systému
přímé napojení 2 okruhy

 

4. Příklad konfigurace s RVS61

 • tepelné čerpadlo
 • bivalence elektrokotel
 • ohřev teplé užitkové vody přes externí výměník s dohřevem patronou v bojleru
 • řízení cirkulace TUV
 • akumulační nádrž
 • tři okruhy topného systému – dva směšovaný a jeden čerpadlový
 • pasivní chlazení z kolektoru
 • solární systém s napojením na bojler i vyrovnávací zásobník
 • ohřev bazénu
komplexní schema RVS61


Jazyk: CZ | SK | EN | RU | DE
Další volby:
Úvod | Mapa stránek |