Synco Living | HOTJET - Tepelná čerpadla


Tepelné čerpadla Hotjet šetří, topí i chladí

Regulace

Synco Living

SYNCO LIVING – SRDCE A MOZEK VAŠEHO DOMOVA

Systém Synco living je určen pro rodinné domky nebo byty a slouží pro nezávislé řízení teploty v jednotlivých místnostech. Lze jím ovládat jak servopohony na jednotlivých otopných tělesech, tak regulátory topných okruhů, kterými se řídí buď jednotlivé smyčky podlahového vytápění nebo otopná tělesa připojená přes centrální rozdělovač. Nově lze do systému zařadit regulační modul RRV934 umožňující kromě jiného předregulaci teploty topné vody až pro dvě skupiny místností (radiátory, podlahové vytápění). Kromě vytápění a regulace ohřevu teplé vody umožňuje Synco living řídit také osvětlení, rolety a žaluzie.

Synco Living

Systém Synco living je založen na bezdrátové komunikaci jednotlivých částí prostřednictvím protokolu KNX RF.
Aplikaci systému Synco living je proto možné přizpůsobit okamžitým potřebám, finančním možnostem a samozřejmě i momentální stavební situaci. Po letech je možná integrace dalších komfortních funkcí, stejně jako rozšíření systému o další místnosti.

Brožura ve formátu PDF ke stažení

FUNKCE SYSTÉMU

Systém Synco ™ living nabízí řadu možností. Kromě regulace prostorové teplotya přípravy teplé vody systém umožní řídit ventilační jednotku, ovládatosvětlení, rolety a žaluzie, sledovat detektory kouře a dveřní / okenníkontakty a navíc spínat klimatizační jednotky.

 

Synco LivingCentrální jednotka

Srdcem systému je centrální jednotka QAX910. Řídí provoz celého systému a zajišťuje komunikaci mezi jednotlivými přístroji.

 

 

VYTÁPĚNÍ / CHLAZENÍ

Aplikace / kombinace

Pro vytápění a / nebo chlazení se mohou používat různé technologie a jejich kombinace :

Vytápění

  • Radiátorové vytápění (po jednotlivých místnostech)
  • Podlahové vytápění (po jednotlivých místnostech)
  • Klimatizační jednotky (po jednotlivých místnostech)

Chlazení

  • Centrální (celá domácnost) 2-trubkovou soustavou společnou pro vytápění / chlazení
  • Spínací výstup chlazení pro ovládání externích zařízení (po jednotlivých místnostech)
  • Klimatizační jednotky (po jednotlivých místnostech)

Druh provozu vytápění / chlazení

Jednotlivémístnosti mohou být definovány čistě s vytápěním nebo chlazením nebo sautomatickým přepínáním mezi těmito dvěma režimy.
Centrální jednotka přepíná domácnost nebo jednotlivé místnosti do režimu chlazení nebo vytápění podle nastavení.

Aplikace s místnostmi obsahujícími regulované klimatizační jednotky (např. klimatizační jednotky řízené Zennio moduly) mohou vytápět nebo chladit místnosti nezávisle na ostatních.

Všechnymístnosti tvoří domácnost. Provozní režimy a program pro prázdniny /zvláštní den mohou být nastaveny pro celou domácnost. Druh provozudomácnosti má přednost před druhem provozu místnosti.

Žádané prostorové teploty

Žádanéprostorové teploty pro vytápění a chlazení se nastavují samostatně prokaždou místnost a pro každý provozní režim místnosti (Komfort,Standard, Útlum a Ochrana).

Provozní režim místnosti se může měnit a přepínat automaticky na základě příslušného časového programu.

Časový program místnosti ovlivňuje vytápění a chlazení.
Pro provoz ventilace a přípravu teplé vody jsou k dispozici samostatné časové programy.

REGULACE VYTÁPĚNÍ

Centrálníjednotka shromažďuje požadavky na teplo ze skupin místností a zasílácelkový požadavek do regulátoru zdroje tepla (kotel, tepelné čerpadlo,kombinace různých zdrojů tepla atd.).

Centrálníjednotka zasílá informace pro předregulaci příslušné skupiny místnostía hodnoty pro omezení maximální nebo minimální teploty zpátečky doregulačního modulu RRV934.

Navícjednotka zasílá aktuální a žádané teploty jednotlivých místností doregulátorů topných okruhů a regulačních servopohonů na jednotlivýchotopných tělesech, které pak stanoví signál pro polohu pohonůregulačních ventilů.

Signály prořízení výstupů multifunkčních relé na regulátorech topných okruhů /regulačního modulu jsou generovány centrální jednotkou.

Pro regulaci prostorové teploty jsou k dispozici následující části systému:

Prostorová jednotka

Naprostorové jednotce může být pro danou místnost nastaven požadovanýprovozní režim, posun nastavení žádané teploty a může být nastavenčasovač pro danou místnost. Prostorová jednotka také snímá aktuálníprostorovou teplotu. Všechny údaje jsou bezdrátově přenášeny docentrální jednotky.

 

 

Prostorové teplotní čidlo

Čidlo snímá teplotu prostoru a zasílá ji bezdrátově do centrální jednotky.

 

 

 

Regulátory topných okruhů RRV912 a RRV918

Regulátorydostávají bezdrátově z centrální jednotky informace o žádané a aktuálníteplotě jednotlivých místností a předávají po kabelech pohonům výslednésignály pro řízení polohy regulačních ventilů. Umožňují také přímépřipojení oběhového čerpadla a nabíjecího čerpadla TUV.

Regulační modul RRV934

Dostává bezdrátově z centrální jednotky informace o žádaných teplotách náběhu pro přiřazené skupiny místností.
Regulační modul měří teploty náběhu a ovládá kabelem připojenéservopohony regulačních ventilů pro skupiny místností. Předregulacenavíc umožňuje udržování nízké nebo vysoké teploty zpátečky (nastavenímaximální / minimální teploty zpátečky)

Regulační servopohon otopného tělesa SSA955

Servopohondostává z centrální jednotky bezdrátově informaci o žádané a aktuálníteplotě prostoru (poskytnutou prostorovým čidlem nebo prostorovoujednotkou) a řídí příslušně polohu radiátorového ventilu.
Pokud není instalováno prostorové čidlo ani prostorová jednotka,použije regulační servopohon teplotu naměřenou svým vlastním vestavěnýmčidlem.

 

Dveřní / okenní kontakt wave

Když seotevřou dveře nebo okno, zablokuje se kuželka regulačního ventilu prodanou místnost v aktuální poloze, aby se zamezilo plýtvání energií.Jestliže zůstane okno otevřené po uplynutí nastavené doby pro větráníoknem, přepne se místnost do Ochranného režimu. Tato funkce působí jakna pohony připojené vodiči k regulátorům topných okruhů RRV912 / RRV918tak na bezdrátové servopohony SSA955.

SPOUŠTĚNÍ CHLAZENÍ

Chlazení se spouští na základě provozního režimu příslušné místnosti a venkovní teploty. Místnost nesmí být v režimu vytápění.

Jestliže je otevřené okno nebo dveře, může centrální jednotka pro danou místnost zablokovat spuštění chlazení.

Chlazení se spouští pro jednotlivé místnosti nebo pro celou domácnost (při centrálním chlazení).

Žádanáteplota je určena aktuálním druhem provozu místnosti (ručně zvolenýmnebo daným podle časového programu). Prostorová jednotka QAW910 sloužíjako prostorové teplotní čidlo s možností korekce žádané teploty.

Přicentrálním chlazení (pro celou domácnost současně) pomocí společných2-trubkových rozvodů pro vytápění / chlazení se pro chlazení využívástejných technologických částí jako pro vytápění.

ŘÍZENÍ VENTILACE

Centrálníjednotka obsahuje časový program pro řízení ventilace se 6 spínacímičasy pro každý den během týdne a jeden zvláštní den. V každém spínacímbodě lze změnit provozní režim ventilace (Komfort, Standard a Útlum).

Ovládáníjednotlivých stupňů ventilace se provádí podle kvality vzduchu,relativní vlhkosti vzduchu, aktuálního druhu provozu domácnosti(Komfort, Standard, Útlum, Ochranný režim) nebo přímou volbou stupně.Žádané hodnoty se mění na základě časového programu pro ventilaci,který je nazávislý na vytápění a chlazení.

Krátkodobé zhoršení kvality vzduchu je možné zlepšit pomocí funkce nucené ventilace.

Pro krátkodobou nepřítomnost je k dispozici režim Nepřítomnost. Při delším opuštění domácnosti se používá program prázdniny.

Řízeníventilace reaguje na otevření oken (jestliže jsou do systému připojenéokenní kontakty), na kouř (pokud jsou v systému detektory kouře) aexterní spínače ventilace.

Pro nočníchlazení venkovním vzduchem je možné otevřít bypass (obtok) rekuperace,aby během tohoto režimu nedocházelo k ohřívání přiváděného vzduchuodváděným vnitřním vzduchem.

Regulační modul

Regulačnímodul se používá pro řízení jednotlivých stupňů ventilace a bypassu(obtoku) rekuperace. Má na sobě vstupy pro připojení čidla kvalityvzduchu a relativní vlhkosti. Ostatní vstupy a výstupy jsou univerzální.


PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY

Centrálníjednotka může řídit přípravu teplé vody v lokálně připojeném zásobníkunebo umožňuje vzdálenou přípravu TUV v zásobníku připojeném naregulátor zdroje tepla nebo na další centrální jednotku Synco living.

Pro tytoúčely obsahuje centrální jednotka týdenní časový program pro přípravuTUV se 6 spínacími časy na každý den pro přepínání mezi Komfortním aÚtlumovým režimem.

Z centrálníjednotky je také možné ručně zapnout funkci nuceného nabíjení zásobníkuteplé vody. Aktuální teplota TUV v zásobníku se zobrazuje na displejicentrální jednotky.


METEOROLOGICKÁ STANICE

Centrální jednotka dostává informace o venkovní teplotě a atmosférickém tlaku z meteorologického čidla.

Meteorologické čidlo

Meteorologické čidlo měří venkovní teplotu a absolutní tlak vzduchu a zasílá tyto informace bezdrátově do centrální jednotky

Aktuálnínaměřené hodnoty venkovní teploty a tlaku vzduchu stejně jako tendencevývoje tlaku vzduchu mohou být zobrazeny na klidovém displeji centrálníjednotky. Vývoj atmosférického tlaku za poslední 3 hodiny je znázorněnašipkou.

Navíc se nazákladě průběhu a okamžité hodnotě absolutního tlaku vzduchu určuje ana klidovém displeji pomocí symbolů zobrazuje trend vývoje počasí(slunečno, polojasno, deštivo). V úvahu se také bere zadaná hodnotanadmořské výšky.

Na 2 info stránkách může být zobrazen graf průběhu venkovní teploty a atmosférického tlaku za posledních 24 hodin.


OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ A ROLET

Centrální jednotka umožňuje řízení osvětlení, rolet a žaluzií.

Ovládání osvětlení

Připojená svítidla mohou být spínána nebo stmívána buď přes centrální jednotku nebo externími spínači (vysílači).
Různé nastavení jednotlivých svítidel může být uloženo v centrální jednotce jako scéna a kdykoliv později vyvoláno zpět.
Kromě ručního ovládání může být osvětlení navíc spínáno časovýmprogramem buď pro simulaci přítomnosti osob nebo pro různé pravidelnéčinnosti.

Ovládání rolet

Rolety nebožaluzie mohou být ovládány stisknutím tlačítka z centrální jednotkynebo externími spínači (vysílači) po krocích nebo mohou být plněotevřeny nebo uzavřeny.
Polohy rolet a žaluzií (úplné otevření nebo úplné uzavření) mohou být uloženy jako scény a kdykoliv později opět vyvolány.
Kromě ručního ovládání mohou být rolety a žaluzie řízeny také podle časového programu nebo událostí.

Nastavení osvětlení a polohy žaluzií mohou být společně uloženy jako jedna scéna nebo společně přenastaveny po vyvolání příslušné scény.

 

Ovládání osvětlení, rolet a žaluzií

Osvětlení, rolety a žaluzie mohou být ovládány z centrální jednotky pomocí tzv. univerzálních kláves.

Předpokladem pro toto ovládání je, že ovladače světel a žaluzií mají schopnost navázat rádiovou komunikaci protokolem KNX-RF (např. KRF960, KRF961,Siemens GAMMA wave nebo Hager tebis RF) nebo KNX TP1 (přístroje připojené po datové sběrnici).


FUNKCE DOHLEDU

Centrální jednotka sleduje připojené okenní kontakty, dveřní kontakty a detektory kouře.

Dveřní / okenní kontakt wave

Dveřní /okenní kontakty detekují otevřené dveře nebo okno a posílají tutoinformaci bezdrátově centrální jednotce. Mohou být využity také jakooddělené digitální vstupy (např. pro sledování uzavření dveří domácíhomrazáku).

DELTA reflex detektor kouře

Detektorkouře detekuje okamžitě kouř vznikající při požáru a spustí alarm(blikající LED a akustický signál přímo na detektoru a rádiový signáldo centrální jednotky).


Výstrahy

Pokudnastane porucha (detektor kouře, okenní kontakt, vytápění, atd.),zobrazí se hlášení na displeji centrální jednotky. Navíc může centrálníjednotka generovat akustický signál a předat dál hlášení o poruše posběrnici (KNX TP1), nebo může sepnout výstupní kontakt pro sepnutíexterního zdroje poruchového signálu.


Dohled nad přístroji

Připojenébezdrátové přístroje jsou v pravidelných intervalech monitorovány. Kdyžse přeruší vysílání rádiového signálu nebo když jsou baterie blízkovybití, objeví se na displeji centrální jednotky chybové hlášení.


JEDNOTLIVÉ ČÁSTI SYSTÉMU

V systému Synco ™ living mohou být použity tyto přístroje nebo jejich kombinace:

Synco

QAX910 Centrální jednotka
QAW910 Prostorová jednotka
QAA910 Prostorové teplotní čidlo
QAC910 Meteorologické čidlo
RRV912 Regulátor topných okruhů, řídí jeden 3-polohový nebo dva 2-polohové pohony regulačních ventilů
RRV918 Regulátor topných okruhů, řídí až osm 2-polohových pohonů
RRV934 Regulační modul, řídí až 3 stupně ventilace a bypass rekuperace nebo 2 nezávislé skupiny místností. Univerzální vstupy a výstupy.
SSA955 Regulační servopohon otopného tělesa
ERF910 Zesilovač rádiového signálu (RF opakovač)
OZW772 Web server pro dálkové ovládání přes internet
KRF960 Bezdrátový zásuvkový adaptér, spínač
KRF961 Bezdrátový zásuvkový adaptér, stmívač


Detektor kouře DELTA reflex s rádiovým modulem wave UNI M 255
Dveřní a okenní kontakt AP260 (bezdrátový)
Dále mohou být použity ovladače osvětlení, rolet a žaluzií a dálkový ovladač společnosti Siemens řady GAMMA wave


Do systému je možné také připojit ovladače osvětlení, rolet a žaluzií společnosti Hager

Centrální jednotka může řídit osvětlení, rolety a žaluzie také přístroji KNX TP1 (S-mód) připojenými po sběrnici. V tomto případě je nutné provést nastavení přístrojů pomocí konfiguračního softwaru ETS.

Komunikace KNX

SystémSynco living využívá technologie založené na mezinárodním standarduKNX/EIB pro drátový nebo bezdrátový přenos dat (KNX TP1 a KNX RF), a tojak v rámci systému, tak i pro komunikaci s přístroji jiných výrobců.Otevřenost technologie tak umožňuje integraci různých přístrojů KNX/EIB.Jazyk: CZ | SK | EN | RU | DE
Další volby:
Úvod | Mapa stránek |